Openbaar vervoer

Er is in de laatste jaren veel aandacht besteed aan het verbeteren van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. De beveiligers van MobiWerk Beveiliging spelen hierin een belangrijke rol en dragen hun steentje bij aan de veiligheidsbeleving van de reizigers en het personeel. Ze surveilleren in trams, bussen en op stations, voeren controles uit en ze grijpen in bij overtredingen van de huisregels of bij incidenten. Ook ondersteunen en begeleiden ze het rijdend personeel, zodat een punctuele en kwaliteitsvolle dienstverlening gewaarborgd blijft.